1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

SEEDS OF ADVENTURE, S.L., és el titular del lloc web que visites, sent el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari, per la qual cosa en el tractament de les dades de caràcter personal, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPDGDD- Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), per la qual cosa facilita la següent informació sobre el tractament de les seves dades:

Aquesta política de privacitat estableix la forma i proporciona la informació necessària sobre la gestió i el tractament de les dades personals recollides en aquesta web. L’usuari haurà de llegir-la i acceptar-la abans de seguir.

Ens reservem el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en qualsevol moment. Et recomanem revisar la mateixa sempre que accedeixis.

Les dades que sol·licitem en tot moment, són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen. Com a usuari ens certifiques que totes les dades que ens enviïs o proporcionis a son certes, i pertinents per a la finalitat que han estat sol·licitades. 

En funció del formulari o apartat al qual accedeixis, t’informem de l’ús que farem d’aquesta informació:

 

CONTACTES DE LA WEB O DEL CORREU ELECTRÒNIC

Quines dades recopilem a través de la Web?

Podem tractar la teva IP, quin sistema operatiu o navegador uses, i fins i tot la durada de la teva visita, de forma anònima.

Si ens facilites dades en el formularis de contacte o inscripció, t’identificaràs perquè puguem contactar amb tu, i sol·licitar informació addicional sobre els nostres projectes en cas que sigui necessari.

Amb quina finalitats tractarem les seves dades personals?

 • Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició.
 • Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
 • Facilitar-te la descàrrega de documents o fullets informatius o d’inscripció.
 • Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.
 • Realitzar anàlisi i millores en la Web, sobre els nostres productes i serveis.  Millorar la nostra estratègia comercial.
 • Avaluar la teva candidatura.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

L’acceptació i consentiment de l’interessat: En aquells casos on per a realitzar una sol·licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un “clic” en el botó d’enviar o descarregar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i has atorgat expressament el teu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.

Tots els nostres formularis compten amb el símbol * en les dades obligatòries. Si no facilites aquests camps, o no marques la casella de selecció d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació. Normalment tenen la següent fórmula: “□ He llegit i accepto la Política de privacitat.”. D’igual forma podràs acceptar l’enviament de comunicacions en “□ Accepto rebre comunicacions sobre productes i serveis de SEEDS OF ADVENTURE, S.L.”

CLIENTS I PARTICIPANTS

Amb quina finalitats tractarem les teves dades personals?

 • Elaboració del pressupost i seguiment del mateix mitjançant comunicacions entre totes dues parts.
 • Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
 • Informació comercial o d’esdeveniments per mitjans electrònics.
 • Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable.
 • Matriculació i gestió integral de la participació en els nostres programes educatius i activitats.
 • Intermediació en la gestió de vols i estades.
 • Facturació i declaració dels impostos oportuns.
 • Realitzar les transaccions que corresponguin.
 • Gestions de control i recobrament.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El consentiment mitjançant l’acceptació de les condicions de contractació dels nostres serveis i/o matricula en els nostres programes educatius, per part de l’interessat, del pare, mare o tutor legal (en el cas de menors de 18 anys).

El consentiment en cas d’autoritzacions per a la publicació d’imatges i/o similars.

Durant quant temps mantindrem les dades personals?

Les dades aportades es mantindran en els nostres arxius per a atendre les obligacions legals pertinents. Passat el període legal establert, procedirem de forma automàtica a la cancel·lació i destrucció d’aquests. Excepte en el cas de les autoritzacions per a l’enviament de comunicacions comercials, en aquest cas hauràs de sol·licitar la seva cancel·lació.

COL·LABORADORS O CANDIDATS

Amb quina finalitats tractarem les teves dades personals?

En el cas que ens remetis el teu currículum o et posis en contacte amb nosaltres per a poder formar part del nostre equip, les teves dades seran incorporades en els nostres sistemes de tractament de dades amb la finalitat de poder avaluar la teva candidatura. 

Podrem contactar-te i remetre’t informació sobre l’avaluació de la teva candidatura per correu electrònic, o per qualsevol un altre mitjà de comunicació facilitat per tu.

Tractarem les teves dades amb el màxim zel per tots els nostres col·laboradors o empleats en qualsevol fase de l’avaluació de la seva candidatura, guardant a tot moment el secret i confidencialitat sobre aquests.

Durant quant temps mantindrem les dades personals?

El període de conservació de les teves dades serà d’un any, tret que exerceixis el teu dret de cancel·lació abans d’aquest període. Passat aquest termini procedirem de forma automàtica a la cancel·lació i destrucció del teu currículum

CONTACTES XARXES SOCIALS

Amb que finalitats tractarem les teves dades personals?

 • Per a facilitar el fer-se seguidor dels perfils de SEEDS OF ADVENTURE, S.L. en les xarxes socials que enllacen en la nostra web.
 • Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions.
 • Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició.
 • Relacionar-nos amb tu i crear una comunitat de seguidors.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

L’acceptació de la relació a l’entorn de la xarxa social que correspongui, i sempre conforme a les seves polítiques de Privacitat.

Referent a això volem que coneguis que el tractament de les seves dades personals dins de l’entorn d’aquestes xarxes socials, es regirà per les polítiques de privacitat d’aquestes xarxes, per la qual cosa l’exercici de drets per part de SEEDS OF ADVENTURE, S.L. quedarà limitat a aquelles que permeti la xarxa social de què es tracti, per aquest motiu recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi les condicions d’ús i polítiques de privacitat d’aquestes.

Durant quant temps mantindrem les dades personals?

SEEDS OF ADVENTURE, S.L. únicament pot consultar o donar de baixa les teves dades de forma restringida en tenir un perfil específic. Els tractarem tant temps com tu permetis seguint-nos, sent amics o cliqueando a “m’agrada”, “seguir” o similars.

Qualsevol rectificació, restricció d’informació o de publicacions hauràs de realitzar-la a través de la configuració del teu perfil o usuari en la pròpia xarxa social.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES

Incloem dades personals de terceres persones?

No, com a norma general només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si ens aportes dades de tercers, deuràs amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari ens eximeixes de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

Tractem dades de menors?

Si, també tractem dades de participants en els nostres projectes educatius de menors de 18 anys, si bé sol·licitem el consentiment del pare/mare o tutor legal. Per tant, no hauràs de facilitar-nos les teves dades si no tens mes de 18 anys. SEEDS OF ADVENTURE, S.L. s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquesta previsió.

Realitzarem comunicacions per mitjans electrònics?

Només es realitzaran per a gestionar la teva sol·licitud, si és un dels mitjans de contacte que ens ha facilitat.

Si realitzem comunicacions comercials hauran estat prèvia i expressament autoritzades per tu.

Realitzarem comunicacions comercials per mitjans electrònics?

En el cas que ens autoritzis, acceptant la casella corresponent podrem remetre’t comunicacions comercials, “newsletter” o novetats sobre els nostres serveis a les adreces facilitades a SEEDS OF ADVENTURE, S.L.

En qualsevol moment podràs revocar el consentiment per al va enviar d’aquestes comunicacions sol·licitant la BAIXA dels nostres serveis de subscripció

Quines mesures de seguretat apliquem?

Hem adoptat un nivell òptim de protecció de les Dades Personals que manegem, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a la nostra disposició segons l’estat de la tecnologia per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals.

Utilitzem tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, tals com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això a fi d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés si fos necessari.

No obstant això, l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no són segures al cent per cent.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les teves dades no se cediran a tercers, excepte obligació legal. En concret es comunicaran a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i a bancs i entitats financeres per al cobrament del servei prestat així com als encarregats del tractament necessaris 

Qualsevol transferència internacional de dades en usar aplicacions americanes, estarà adherida al conveni “Privacy Shield”, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat.

Quins Drets pots exercir tens?

 • Podràs saber si estem tractant les teves dades o no.
 • Podràs accedir a les teves dades personals.
 • Podràs sol·licitar la rectificació de les teves dades si són inexactes.
 • Podràs sol·licitar la supressió de les teves dades si ja no són necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollits o si ens retires el consentiment atorgat.
 • Podràs sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en alguns supòsits, en aquest cas només els conservarem d’acord amb la normativa vigent.
 • Podràs presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, autoritat de control competent, si creus que no t’hem atès correctament en www.agpd.es 
 • Podràs revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagis consentit, en qualsevol moment.
 • Si modifiques alguna dada, hauràs de comunicar-los comuniquis per a mantenir-los actualitzats.

Necessites informació o un formulari per a l’exercici d’aquests Drets?    

Disposem de formularis per a l’exercici dels teus drets, hauràs de sol·licitar-nos-els a  :info@seedsofadventure.com 

Aquests formularis han d’anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI.

Quant triguem a contestar-te a l’Exercici de Drets?

Com a màxim en un mes des de la teva sol·licitud, i dos mesos si és molt complex, en aquest cas et notificarem que necessitem més temps.

Tractem cookies?

Si usem un altre tipus de cookies que no siguin les necessàries, podràs consultar la política de cookies en l’enllaç corresponent des de l’inici de la nostra web.